Hanke
Kehittämishanke - 15526

Tuota Valkuaista (TUOVA)

Luonnonvarakeskus

01.04.2016 - 27.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tuota Valkuaista! -hankkeen (TUOVA) tavoite on kehittää hankealueen valkuaiskasvimarkkinoita, proteiinipitoisten sivutuotevirtojen käyttötapoja ja käytännön viljelyn edellytyksiä valkuais- ja typpiomavaraisuutta parantaviksi Länsi- ja Keski-Suomen alueella painottaen sijoittumista viljelyvyöhykkeille 3 ja 4e. Hanke toteutetaan vuosina 2016 - 2018 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa. Kohderyhmänä ovat erityisesti pienyrittäjät (maatalousyrittäjät), mutta myös alan asiantuntijat, opiskelijat ja teollisuuden edustajat. Hankkeen tavoitteena on parantaa viljelyedellytyksiä aikaansaamalla toimivat valkuaiskasvimarkkinat. Markkinoiden toimivuutta tutkitaan taloustutkimuksen menetelmillä. Tulosten avulla etsitään keinoja, joilla voidaan edistää ostajan ja myyjän kohtaamista ja markkinaehtoisen tuotannon lisääntymistä. Tavoitteeseen pyritään erilaisilla ryhmäytys-, aktivointi- ja tiedotusmenetelmillä. Tavoitteena on myös selvittää alueelle merkittävien proteiinipitoisten sivutuotevirtojen hyödyntämispotentiaalia ja viljelyn kannattavuutta. Hankkeessa viljelykulttuurin muutosta edistetään kehittämällä ratkaisuja valkuaiskasvien viljelyn lisäystä käytännössä rajoittaviin tekijöihin kenttä- ja demokasvustokokeilla sekä tavanomaisessa että luomutuotannossa. Viljelykulttuurin muuttamisessa hankkeen tavoitteena on palkokasvien ja öljyvalkuaiskasvien viljelyn entistä säännönmukaisempi sisällyttäminen osaksi hankealueen kasvi- ja kotieläintilojen viljelykiertoa. Samalla voidaan madaltaa viljelijöiden kynnystä siirtyä tavanomaisesta tuotannosta luomuun. Koska viljelykulttuurin muutokseen tarvitaan suunnitelmallisuutta, viljelijöiden itsensä saamia ja/tai muualla itse havaittuja hyviä kokemuksia, ovat viestivä neuvonta (mm. pellonpiennarpäivät, tietoiskutreffit, julkaisut ja some-viestintä) ja kokemusten kerääminen ja jakaminen (opintomatkat, kehittämisryhmätoiminta) keskeisiä hanketoimia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15526

Aloituspäivämäärä

01.04.2016

Loppumispäivämäärä

27.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt