Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 206932

Tuotantotekijöiden optimointi muuttuvassa toimintaympäristössä

Kuusamon Jalokala Oy

21.06.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Kuusamon kalanviljelylaitoksen tuotantotehokkuutta ekologisesti, etologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Laitokselle rakennetaan laitteistoja kala-altaisiin johdettavan veden lämpötilan ja virtaaman sekä happipitoisuuden säätelyyn sekä korvataan ulkoalueella olevat nykymuotoiseen toimintaan soveltumattomat altaat uusilla itsepuhdistuvilla altailla. Laitoksen lämmitysenergian tuotanto (sekä vesityksen, että kiinteistöjen osalta) muutetaan ns. hybridiratkaisuksi, jonka tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään uusia hiilineutraaleja ratkaisuja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

206932

Aloituspäivämäärä

21.06.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.1 Kestävän vesiviljelytoiminnan edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kestävä vesiviljely

Toimenpiteen tarkenne

Vesiviljelyn investoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt