Hanke
Kehittämishanke - 276154

Tuottajasta moniosaaja – porontaljojen jalostamisen ja myynnin koulutushanke

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Porontalja on tärkeä poroteurastuksen sivutuote. Taljakauppa on viime vuosina kehittynyt osin haudattavasta jätteestä siihen pisteeseen, että kaikki teurastamot ovat saaneet kaupat sovittua. Vaikka matkailuala on toipunut hyvin koronan jälkeen, ei turistimassojen lisäämä taljojen menekki matkamuistona ole kuitenkaan heijastunut alkutuottajien saamaan hintakehitykseen. Taljoista maksettava hinta ei vastaa tuotantokustannuksia eikä edes aikaisempien vuosien huippuhintoja. Taljojen menekin turvaaminen on merkittävä osa porotalouden imagoa ja kiertotaloutta. Porontaljat tulee saattaa markkinoille ja hyötykäyttöön, eikä niiden tuotantoon saa sisältyä riskiä “huonoista vuosista”, jolloin niitä voisi päätyä jopa jätteeksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä taljojen tuotantoon ja myyntiin yritysmäistä ja toimintaa jatkuvasti kehittävää otetta. Tavoitteena on lisätä moniportaisesti teurastamojen, paliskuntien sekä yksittäisten poronomistajien osaamista kaupankäyntiin ja taljojen mahdolliseen esikäsittelyyn ja jatkojalostamiseen. Hankkeessa tuodaan teurastamojen ja paliskuntien johtoportaalle osaamista kaupankäynnin “byrokratiaan”. Laitosteurastamoissa (sekä kenttäteurastamoissa) työskenteleviä ohjataan käytännön työhön. Lisäksi tavoitteena on lisätä pienteollista käsityöyrittäjyyttä. Tavoitteena on lisätä taljaketjussa toimivien porotalouden harjoittajien osaamista tuottaa, myydä ja valmistaa porontalja- ja –nahkatuotteita vastuullisuus ja kestävyys näkökulma huomioiden. Hankkeen tuloksena poroteurastamoiden, kenttänylkytoimipaikkojen sekä yksittäisten poronhoitajien taljojen tuotanto ja suoramyynti monipuolistuu. Hankkeen tuloksena lisätään edellytyksiä aloittaa uutta ja kasvattaa olemassa olevaa porontalja ja –nahkatuotteiden jalostukseen ja valmistukseen liittyvää yritystoimintaa. Hankkeen tuloksena poroteurastamot ja kenttänylkytoimipaikat siirtyvät teollisesta tuotantolaitoksesta kaupallista kannattavaa liiketoimintaa harjoittavaan moodiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

276154

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt