Hanke
Kehittämishanke - 67424

Tuottava Nautatilan Nurmi

Nautasuomi Oy

31.03.2018 - 12.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tuottava Nautatilan Nurmi (NurmiNauta) -kehittämishankkeessa nautatiloille tuotetaan ja koostetaan uutta tietoa nurmituotannosta sekä aikaisemmissa hankkeissa ja tutkimuksissa koottua nurmiosaamista jalkautetaan pienryhmätoiminnan, teemapäivien ja hankkeessa luotavien materiaalien ja median kautta naudanlihantuottajia kiinnostavassa ja innostavassa muodossa. Tavoitteena on, että pienryhmien naudanlihaa tuottavat tilat tuntevat säilörehun satotasonsa ja tietävät sen tuotantokustannuksen. Parannetaan emolehmätuotannon kannattavuutta erityisesti paremman laidunosaamisen kautta. Pyritään lisäämään sopimuspohjaista yhteistyötä tilojen välillä. Vähennetään hävikkien kautta syntyviä tulonmenetyksiä säilörehutuotannossa kaikilla naudanlihantuotantotiloilla. Pyritään luomaan "Mestaritilaverkosto" joiden toteuttaman esimerkillisen toiminnan kautta käytäntöjä saadaan leviämään laajemmin käyttöön. Hanke järjestää pienryhmä ja teema-päivätoimintaa. Hanke on avoin kaikille naudanlihaa tuottaville tiloille. Hankkeen päätoteuttaja on Nautasuomi Oy ja osatoteuttajina Andelslaget Österbottens Kött sekä Luonnonvarakeskus. Hanke on toimii, viestii ja julkaisee kaksikielisesti kohderyhmän tarpeet huomioiden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67424

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

12.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt