Hanke
Kehittämishanke - 10911

TurkisTaito – yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Kauhavan kaupunki

01.11.2015 - 09.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

TurkisTaito - yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä -koulutushanke toimii Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ajalla 1.11.2015 - 31.10.2018. Hankkeessa annetaan koulutusta Etelä-Pohjanmaan turkis- ja maataloustuottajille sekä tilojen työntekijöille. Koulutusta annetaan yhteistyön lisäämiseen ja verkostoitumiseen, ympäristöasioihin sekä turkistilan toiminnan tehostamiseen. Tavoitteena on lisätä hankealueella tärkeiden maaseutuelinkeinojen yhteistyötä ja kehittää turkistilojen sekä niihin kytköksissä olevien maatilojen toimintaa ympäristönäkökohdat huomioiden ja uusia innovaatioita hyväksi käyttäen. Hankkeen hallinnoijana on Kauhavan kaupunki ja osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10911

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

09.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt