Hanke
Kehittämishanke - 199387

Turun seudun palokuntien lähtövarmuushanke

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry

06.04.2022 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Nykyään yhä harvempi nuori lähtökohtaisesti suorittaa C-luokan ajokortin, ellei suoraan ole hakeutumassa kuljetusalalle. Palokuntien lähtövarmuuden ylläpitämiseksi tulisi kuitenkin pääosalla hälytysosastolaisista olla paloauton kuljettamiseen vaadittava pätevyys, ja raskaan sammutusauton (paloauto) kuljettaminen vaatii C-kortin. Silloin voidaan myös tehtävät jakaa muiden pätevyyksien (esim. savusukellus) osalta tarkoituksenmukaisimmin. Hankkeeseen osallistuvissa sopimuspalokunnissa valitut hälytysosastolaiset korottavat B-ajokorttinsa C:ksi. Tavoitteena on, että vuoden 2022 vuoden lopulla 13 Turun seudun sopimuspalokunnassa on 30 uutta C-kortillista jäsentä oikeutettuna ajamaan paloautoa. Tarkoitus on käyttää Leader-rahaa ajo-oikeuden korottamiseen tarkoitettuun koulutukseen, joka tapahtuu autokoulujen toimesta. Käytännössä tuki siis kohdistuu autokoulujen laskujen kattamiseen. Kyseessä on alueiden välinen ”Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen” -hanke. Hankkeesta kiinnostuneet palokunnat osallistuvine jäsenineen on kartoitettu, sekä kilpailutettu ja valittu palvelun tarjoava autokoulu. Koulutuksen on tarkoitus käynnistyä kuluvan vuoden keväällä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

199387

Aloituspäivämäärä

06.04.2022

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt