Hanke
Investointihanke - 289957

Tuukkalan kyläelämää ehommaksi

Urheilu- ja kyläseura Tuukkalan Tempaus ry

- 30.05.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaja on Urheilu- ja kyläseura Tuukkalan Tempaus ry. Hankkeessa edistetään näytelmätoiminnan onnistumista äänentoistolaitteiden hankinnan ja käytön avulla erilaisissa tiloissa. Lisäksi vanhan rantalaiturin purkaminen ja uuden tekeminen on tarpeellista turvallisuuden parantamiseksi. Hankinnoilla parannetaan saavutettavuutta. Vanha laituri on ollut rannemmassa, minkä jatkeena on ollut v. 2019 hankittu laituri, mutta vanha laituri on jo heikossa kunnossa, ja vaatii uusimista. Hankkeen kohderyhmänä on teatterin ja kulttuurin ystävät ja harrastustoiminnan tarjonnan ylläpito. Teatteriryhmä ja yleisö hyötyy äänentoiston paremmasta onnistumisesta ilman huutamisen tarvetta. Tuukkalan kesäpuodin asiakkaat tai Tempauksen kesätapahtumiin osallistujat tai muut laituria käyttävät hyötyvät turvallisesta ja toimivasta laiturista. Hankkeet pyritään toteuttamaan vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

289957

Loppumispäivämäärä

30.05.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt