Hanke
Investointi - 49141

”Tuunaa kyläsi”- kylien pienet investoinnit – teemahanke

Vaara-Karjalan Leader ry

18.08.2015 - 25.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

"Tuunaa kyläsi" - kylien pienet investoinnit teemahanke on vaara-Karjalan Leader ry:n ensimmäinen ohjelmakuden 2014-2020 teemahanke. Teemahankkeen tarkoituksena on koota pienehköjä, itsenäisiä hankkeita toteutettavaksi Vaara-Karjalan Leader ry:n "Vasiten Vastavirtaan" - kehittämisstrategian painopisteitä silmälläpitäen. Teemahankkeen tarve nousee suoraan paikallisislta yhteisöiltä ja toimijoilta. "Tuunaa kyläsi"-kylien pienet investoinnit - teemahankkeen toteutusaika on 19.8.2015-28.2.2017. Alatoimenpiteet tulevat tässä hankkeessa olemaan investointihankkeita (rakentamista ja/tai kone-ja laitehankintoja) ja toimenpiteiden toteuttamisajankohta on vuoden 2016 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

49141

Aloituspäivämäärä

18.08.2015

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointi

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt