Hanke
Kehittämishanke - 59851

Unelmatulevaisuus Metsäkylässä

Voimistelu- ja Urheiluseura Metsäkylän Kurssi r.y.

31.12.2017 - 31.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen nimi tulee Turun yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan yli puolet suomalaisista nuorista näkee oman "unelmatulevaisuutensa" maaseudulla kaupungin läheisyydessä. Metsäkyläläisten yhteissuunnitteluna kehitetyllä hankkeella luodaan niin nuorille kuin vanhemmillekin puitteita unelmatulevaisuuden rakentamiseen Metsäkylässä. Hankkeen suunnittelussa oli mukana edustajia kaikista kylän seitsemästä järjestöstä sekä viisitoista nuorta. Hankkeella mahdollistetaan lasten ja nuorten harrastuksia ja parannetaan järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä kylän yhteisöllisyyttä ja tiedonkulkua. Järjestöjen yhteiset toimintatilat Seuratalon sali ja "yläbaari" kunnostetaan talvilämpimiksi ja viihtyisiksi ja varustetaan ajanmukaisin perusvälinein. Tiloissa aloitetaan nuorten kerho- ja vapaa-ajantoimintaa sekä yhteisöllisiä koko kylän tapahtumia. Nuoret otetaan aktiivisemmin mukaan kylällä toimivien järjestöjen toimintaan ja päätöksentekoon. Kyläläisten tulevaisuudenunelmia ja palvelutarpeita selvitetään haastatteluin ja niiden pohjalta päivitetään kylän kehittämissuunnitelma. Nuorten elinkeinollisuusajattelua vahvistetaan kesätyöprojektilla: nuorille etsitään kesätyö-, työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja kylän yrityksistä ja järjestöistä, ja lisäksi heidän kanssaan ideoidaan uusia palveluita, mm. kesäkahvilaa ja tuottajien yhteistä myyntitoria sekä palveluita joilla autetaan kylän ikäihmisiä asumaan kylällä mahdollisimman pitkään. Kylän sisäistä tiedotusta vahvistetaan päivittämällä sähköpostirekisteri ja avaamalla kyläläisten oma keskustelufoorumi Facebookiin. Ulkoista tiedotusta tehostetaan päivittämällä kylän nettisivut, yritysluettelo, palveluhakemisto ja tonttipörssi. Tonttipörssiä mainostetaan aktiivisesti kylän ulkopuolelle. Hankkeelle haetaan julkisuutta uutisin paikallislehdissä ja TV:ssä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

59851

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

31.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt