Hanke
Investointihanke - 261392

Uppförande av grilltak vid Blomträsk

Lappfjärds Fiskelag

- 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Byggande av en grillplats med tak vid stranden vid den allmänna båthamnen vid Blomträsk för att betjäna allmänheten, i synnerhet fritidsfiskare och friluftsmänniskor. Speciellt vintertid besöks sjön flitigt av fiskare och där ordnas allmänna fisketävlingar samt fisketävlingar speciellt för barn, pensionärer, företag emellan mm. Den här platsen skulle vara en samlingspunkt vid dessa tävlingar. Platsen kan naturligtvis också användas när som helst och av vem som helst. Byggandet av grillplatsen påbörjas genast då understöd beviljas, (hösten 2023) och färdigställs sommaren 2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261392

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt