Hanke
Investointihanke - 275872

Utsjoen pelikenttien käyttöasteen nostaminen kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Utsjoen Kuohu r.y.

- 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Utsjoen Kuohu lisää ja kehittää Utsjoen kirkonkylän lasten ja nuorten harrastustoimintaa hankkimalla ulkopelikenttien ylläpitoa ja kunnossapitoa helpottamaan kalustoa. Lisäksi hankitaan peleihin oleellisesti kuuluvaa välineistöä, kuten vaihtopenkit ja lentopallotuomarituoli, jotka ovat turvallisia käyttää ja kaikkien pelikenttiä käyttävien käytössä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275872

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt