Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 53190

Utvecklande av flexibla IT lösningar för medlemmar och kunder vid Karperö Uf:s allaktivitetshus

Karperö Ungdomsförening Strandlid rf

06.09.2017 - 19.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Utvecklande av flexibla IKT (Informations och Kommunikations Teknik) lösningar för medlemmar och kunder vid Karperö Uf:s allaktivitetshus. Upprätthållande av elektroniskt medlemsregister för att medlemmar och kunder mera smidigt ska kunna boka utrymmen och använda sig av elektroniska passersystem. Detta för att allaktivitethuset ska användas så mångisidigt som möjligt och i så stor utsträckning som möjligt, t.ex. ungdomsverksamhet, kurser, möten och kvällsaktiviteter för bybor. De olika IT lösningarna medför ökad synlighet för byggnadens användningsalternativ och tillgänglighet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

53190

Aloituspäivämäärä

06.09.2017

Loppumispäivämäärä

19.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt