Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 201091

Utveckling-modernisering av fiskodlingen

Ab Salmonfarm Oy

12.04.2022 - 31.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Salmonfarm behöver modernisera sin verksamhet vid fiskodlingen för att kunna göra personalens arbetsförhållanden bättre och tryggare . Man behöver också bättre kunna skydda fisken från angrepp av fåglar. Skyddsnät för fåglar Salmonfarm vill ta i bruk, ett för oss nytt, skyddsnät för fåglar (med tillhörande stativ). Det här nya skyddsnätet skyddar fiskarna bättre från fågelangrepp och samtidigt är det säkrare för fåglarna. Skyddsnäten hängs upp med 6 meters glasfiberstänger, det minimerar risken för att näten ska hamna i fiskkassen och skada fiskarna. Vindmöllor För att kunna utnyttja möjligheten med fjärrövervakning behövs mera elektroniskt utrustning på fiskodlingarna. Det leder till att vi behöver mera el än vad vi idag kan producera med solpaneler, vi måste därför komplettera elförsörjningen med vindmöllor. Förankringsutrustning Salmonfarm kommer att ta i bruk en ny lokalitet för fiskodling vilket leder till att ny förankringsutrustning behövs. Pontoner för foderautomater Salmonfarm har till nu använt sig av pontoner tillverkade av frigolit och faner. Dessa pontoner har man varit tvungen att förnya med jämna mellanrum. För att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt vill vi övergå till betongpontoner som har en betydligt längre livslängd. Kasvuluotain Salmonfarm vill ta i bruk en fjärrövervakning; Kasvuluotain som har utvecklats av Raisioaqua Oy. Denna Kasvuluotain skulle möjliggöra fjärrövervakning av utfordringen och vattenförhållanden, dessutom skulle man se levande bilder från odlingarna. Med hjälp av Kasvuluotain (och vindmöllorna som ger mera el till utrustningen) kan man minska på personalens närvaro ute vid fiskodlingarna vid dåliga väderförhållanden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

201091

Aloituspäivämäärä

12.04.2022

Loppumispäivämäärä

31.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.1 Kestävän vesiviljelytoiminnan edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kestävä vesiviljely

Toimenpiteen tarkenne

Vesiviljelyn investoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt