Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 230519

Uuden energiatehokkaamman ja vähäpäästöisen perämoottorin hankinta

Pyhäjärvi Risto Juhani

14.02.2023 - 15.06.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Uuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen perämoottorin hankinta. Entinen vm.2006

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

230519

Aloituspäivämäärä

14.02.2023

Loppumispäivämäärä

15.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.2 Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen korvaamalla tai nykyaikaistamalla kalastusalusten moottoreita

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Moottoreiden vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt