Hanke
Kehittämishanke - 128709

Uudenmaan kuljetusinfra kuntoon – UKK

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2020 - 04.12.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Toteutetaan kehittämishanke Uudenmaan alueen metsätieverkoston palvelutason nostamiseksi. Maaseutua palveleva metsätieverkosto rapistuu huolestuttavaa vauhtia. Ilmasto- ja kelirikko-olosuhteet muuttuvat haastavammiksi, kuljetuskalusto järeytyy, kuljetusmäärät, varsinkin metsäbiomassat ja myös markkinapuu, lisääntyvät maakunnan lämpövoimaratkaisujen takia, samanaikaiseti kun osaaminen ja halukkuus metsätiverkoston ylläpitoon vähenee.Kenelläkään ei ole selkeää kokonaiskuvaa metsätieverkoston kunnosta ja korjaustarpeista. Myös korjaushankkeiden suunnittelijoista ja urakoiden toteuttajista on pulaa. Selkeät signaalit metsätoimijoilta sekä 31.12. 2019 päättyneen "Bioterminaali" -hankkeen alustava, karkea metsätieverkoston kuntokartoitus kertovat, että metsätiestöstä ainakin yli puolet on kunnoltaan heikkoa tai korkeintaan välttävää. Parannettavaa siis löytyy. Hanke kerää Uudenmaan alueen metsätieverkoston tietiedon yhteen digitaaliseen paikkaan, joukkoistetun tiedonkeruun menetelmin, kaikkien vapaasti hyödynnettävään muotoon. Näin löydetään kriittisimmät pullonkaulakohteet ja tavoitetaan ylläpidosta vastaavat tiekunnat. Tiekuntien järjestäytymistä edistetään, osaamisen tasoa nostetaan ja tiekuntia aktivoidaan kaikin keinoin saattamaan parannustöiden suunnittelu- ja toteutustyöt alkuun. Hankkeen toteutus on hyvin käytännönläheinen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

128709

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

04.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt