Hanke
Kehittämishanke - 58574

Uudet ja kehittyvät yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla (PUHTI)

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2017 - 02.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen taustalla ovat yhtäältä uhka maaseudun tyhjenemisestä ja elinvoimaisuuden katoamisesta ja toisaalla mahdollisuudet, joita suuret rakenteelliset uudistukset - maakunta- ja sote- uudistus- mahdollistavat. Hanke pyrkii löytämään ennakoivia innovatiivisia ratkaisuja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti Pohjois-Karjalan maaseudun taloudellista kestävyyttä ja elinolojen houkuttelevuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä kiihdyttää maaseutualueiden vetovoimaa ja elinvoimaisuutta uusilla liiketoimintamalleilla, joissa kolmannen sektorin, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyöllä luodaan alueille uutta elinvoimaisuutta. Toimintakenttänä hankkeessa on koko maakunta pois lukien Joensuun keskustan alue. Hankkeen tuloksena on yhteisöllisyyden yrittäjyyden edistäminen maaseudulla: toimivien liiketoimintamallien innovointi, maaseudun yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja osuustoiminnan synnyttäminen ja kehittäminen sekä maaseudun toimijoiden ja kuntien välisen yhteistyön edistäminen uusien yhteistyömuotojen rakentamiseksi. Hanke koostuu kolmesta toisiaan läpileikkaavasta ja tukevasta toimenpidekonaisuudesta, jotka mahdollistavat yhteiskehittämisen ja uudenlaisten käytäntöjen ja toimintamallien synnyttämisen ja levittämisen. Hankkeen kautta luodaan uusi yhteistoimintamalli, jolla uudistetaan ja kehitetään uutta yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa maaseudulla. Hankkeen kokonaisuudesta ja hallinnoinnista vastaa Karelia Ammattikorkeakoulu Oy. Hanke sivuaa seuraavia aloja: hyvinvointi, matkailu, kauppa, logistiikka, elintarviketuotanto ja muut uudet digitaalisia alustoja hyödyntävät alat. Hanke hyödyntää valtioneuvoston kärkihanketta Älykäs maaseutu, jossa edistetään uusia digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja erityisesti maaseudulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58574

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

02.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt