Hanke
Investointihanke - 269256

Uudistusta Hiilimutkaan

SF-Caravan Ylä-Savo ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Toimiston siirrolla saadaan Hiilimutkan yläsalista yhtenäinen tila joka helpottaa mm. juhlien ja kokouksien järjestämistä. Uuteen toimistoon saadaan myytävät tuotteet esille mikä parantaa asiakaspalveluamme. Kassa järjestelmän vaihdolla Jeemlyyn parannamme asiakaspalvelua kun järjestelmästä voi tulostaa automaattisesti matkustajailmoituksen caravan kortin lukemalla, käytössä n. 30 SFC aleella mahdolliset yhteistoiminnat mahdollisia, viranomaisraportit voi lähettää ja tulostaa suoraan järjestelmästä ei tarvitse vuoden lopussa laskea käviä määriä matkustaja ilmoitus mapeista. Kirjanpito raportit tulostettavissa ja jopa lähetettävissä suoraan tilitoimistolle. Kausipaikkalaisen paikalla olon ilmoitus mahdollista (matkustaja laki vaatii) koekäytössä on ns. rekisterikilven lukija millä mahdollista myös automaattinen seuranta. Kehitteillä myös ennakkovaraus-/ennakkomaksu järjestelmä mikä tulee jatkossa yleistymään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269256

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit vähämerkityksisenä tukena

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt