Hanke
Kehittämishanke - 111225

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2019 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Savon ruokasektori on hyvin mikro- ja pk-yritysvaltaista ja samalla aluetaloudellisesti merkittävää: ala työllistää noin 5000 henkilöä ja sen liikevaihto on 930 miljoonaa euroa. Ruoka-alan kehittäminen edellyttää mm. vahvaa raaka-ainetuotantoa, korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja tuloksekasta markkinointia. Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ruokasektorin toimintaedellytyksiä, lisätä eteläsavolaisen ruoantuotannon ja ruokaosaamisen tunnettuutta sekä systematisoida ja tiivistää alueellista kehittämisyhteistyötä. Tähän pyritään luomalla alueellinen ruoka-alan kehittämisohjelma 2021-2027, tiedottamalla yrityksiä kehittämiseen saatavista rahoitusmahdollisuuksista ja muusta tuesta sekä järjestämällä tilaisuuksia, joissa eteläsavolainen ruoka-alan osaaminen on keskiössä, kuten Tulevaisuustärskyt. Hanke tuottaa tilastotietoa alueen ruokasektorista ja toimii valtakunnallisen ruoka-alan kehittämisen aluetoimijana. Hankkeen toimenpiteet tukevat yritysten ja kehittäjien yhteistyön tiivistämistä ja yritysten keskinäistä verkostoitumista sekä tuovat esille toimintaympäristön muutoksiin liittyviä mahdollisuuksia ja keinoja varautua haasteisiin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus toteuttavat hankkeen vuosina 2020 - 2022. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 299 475 €.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

111225

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt