Hanke
Kehittämishanke - 291855

Uudistuva maaseudun yrittäjyys digiajassa

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 27.02.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on lisätä yksin- ja mikroyrittäjien ymmärrystä ja osaamista digitalisaation teemoista kuten verkkoliiketoiminnan, alustatalouden ja digiyrittäjyyden mahdollisuuksista, datan ja tekoälyn hyödyntämisestä sekä digiturvallisesta työympäristöstä liiketoiminnan turvaamiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2024 - 28.2.2026. Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat erityisesti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maaseutualueilla toimivat eri toimialojen yksinyrittäjät ja mikroyritykset, lisäksi yrittäjyyttä suunnittelevat ja yritysten kanssa tekemisissä olevien sidosryhmien edustajat. Hankkeessa tuotetaan tiedotusmateriaalia ja toteutetaan verkkotyöpajoja, joissa esitellään konkreettisia esimerkkejä liiketoiminnan digitalisoimiseksi ja soveltamiseksi sekä esitellään uusia mahdollisuuksia yrittäjyyden moninaistamiseen, uudistamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen. Verkkotyöpajat ovat käytännössä avoimia ja maksuttomia kaikille teemasta kiinnostuneille ja tietoa hakeville. Lisäksi hankkeessa toteutetaan yrittäjille suunnattuja lähityöpajoja eri paikkakunnilla. Pidemmällä tähtäimellä hanke edistää maaseudun elinvoimaisuutta luoden uusia yrittäjyyspolkuja, digiyrittäjyyden muotoja, lisätulo- tai työllistymismahdollisuuksia ja sitä kautta mahdollisesti uusia palveluita maaseudulle. Hankkeessa tuotettu materiaali tulee katseltavaksi Suomen Yrittäjäopiston www-sivuille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

291855

Loppumispäivämäärä

27.02.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt