Hanke
Kehittämishanke - 65283

Uusien biojalostukseen pohjautuvien liiketoimintojen selvittäminen

Tuusniemen Teollisuus Oy

28.02.2018 - 23.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään teollisuusalueen puun- ja biojalostuksen liiketoimintojen yhteistyöverkostoa ja uusien liiketoimintojen ekosysteemiä

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

65283

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

23.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt