Hanke
Kehittämishanke - 162817

Uusilla taajuuksilla

Virtain seurakunta

14.03.2021 - 03.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuoda inhimillisyyttä lähelle ihmistä ja tavoittaa ihmisiä, lisätä turvallisuutta,henkistä hyvinvointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja pelkoa näinä poikkeuksellisina aikoina. Hankkeen tavoitteita toteutetaan perehdyttämällä erityisesti ikäihmisiä käyttämään matalalla kynnyksellä uusia sähköisiä viestintäkanavia ja hyödyntämään digitalisaatiota oman hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

162817

Aloituspäivämäärä

14.03.2021

Loppumispäivämäärä

03.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt