Hanke
Kehittämishanke - 176058

Uusille urille

Sydänmaankylän Kyläseura ry

30.09.2021 - 05.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshanke Kärsämäen monitoimiurien parantamisesta, uraston laajentamisesta sekä alueen turvallisuuden parantamisesta. Hanke mahdollistaa sujuvamman ja turvallisemman liikkumisen syrjäisillä erämailla sekä eri kylien välillä ja monipuolistaa alueen harrastusmahdollisuuksia. Hanke lisää kylien välistä yhteistyötä ja alueen vetovoimaisuutta. Monitoimiura tukee alueen luontomatkailun kehittymistä ja muuta liiketoimintaa. Hankkeen aikana selvitetään uuden uraston reitti ja solmitaan tarvittavat sopimuksen maanomistajien kanssa. Reitin suunnittelun jälkeen lasketaan uraston rakentamisen kustannukset. Esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää edellytykset monitoimiuran rakentamiselle. Mikäli monitoimiura on toteutuskelpoinen tehdään sen jälkeen investointihanke. Hankkeessa on yhteistyössä Kärsämäen kunta, Sydänmaankylän kyläseura ry, Miilurannan Kyläyhdistys ry sekä Koposenperä-Välikylän kyläyhdistys ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

176058

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

05.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt