Hanke
Kehittämishanke - 145143

Uutta tekniikkaa tuholaisten hallintaan Keski-Suomen marjatiloilla (TekMarja)

Luonnonvarakeskus

28.02.2021 - 19.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Keski-Suomessa on noin 100 marjanviljelytilaa. Eniten viljellään herukoita ja mansikoita. Suomalaisten marjojen markkinatilanne on hyvä ja kysyntää on enemmän kuin on tarjontaa. Ilmastonmuutos muuttaa viljely-ympäristöä ja vaatii sopeuttamista: Uudet tuhoojat runsastuvat, mutta ympäristövaikutusten vuoksi torjunta-ainevalikoima supistuu. Myös kuluttajien tietoisuus ja vaatimukset viljelyn aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen kasvavat. Integroidun viljelyn periaate edellyttää tuhoojien päivittäiseen tarkkailuun perustuvaa kasvinsuojelua. Digitalisaatio mahdollistaa aikaa säästävän, etäluentaan perustuvan tarkkailun, mutta marjatiloilla tekniikka ei ole vielä käytössä. Tarkkailu, kemiallisten torjunta-aineiden valikoiman supistuminen ja resistentit tuhoojakannat edellyttävät uusia tehokkaita hallintakeinoja. Uutta tekniikkaa tuholaisten hallintaan Keski-Suomen marjatiloilla (TekMarja) -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelman toimenpidettä 16.2.: Uusien tuotteiden, käytäntöjen, ja menetelmien kehittäminen. Luonnonvarakeskus (Luke) hallinnoi hankkeen ja toteuttaa sen yhteistyössä ProAgria Keski-Suomen kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2021 - 31.12.2022. Tavoitteena on kehittää herukan ja mansikan tuhoojatarkkailua ja biologista torjuntaa. Herukalla kokeillaan etäluettavia ansamalleja tuhoojien tarkkailussa. Mansikan ripsiäisen torjuntaan kokeillaan avomaakasvustoilla biologisia torjuntaeliöitä. Hanke tuottaa uutta tietoa digitaalisesta tuhoojien tarkkailusta, ripsiäisten esiintymisestä ja biologisen torjunnan soveltuvuudesta avomaamansikalle. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä marjanviljelijöiden kanssa. Osallistuvien tilojen kanssa suunnitellaan toimenpiteet niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän tilojen normaaleja viljelytoimenpiteitä. Toiminta-alueena on Keski-Suomi ja toimenpiteet kohdistuvat keskisuomalaisiin mansikka- ja herukanviljelytiloihin. Hanke lisää tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

145143

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

19.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt