Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 112106

Vaarankylän valokuitu

Osuuskunta Vaaranvesi

31.12.2019 - 01.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Osuuskunta Vaaranvesi lisää toimintaansa uuden toimialueen Alustavasti ELY-keskuksen rahoitusta pyritään samaan 70% hankkeesta Omana työnä tehdään esiselvitys hankkeen rahoituksen hakemiseksi Omarahoitusosuus projektin osalta tehdään talkootyönä ja yksityisellä rahoituksella. - rahoitushakemukseen tehtävä alustava verkon rakenteen suunnittelu ja sijoituskuvat kartalle jossa myös teiden alitukset - markkinointi ja tiedotus - verkon kaapeloinnin aputyöt, teiden alitusten aputyöt sekä teletekniset työt - kuituverkon liittämiset, kartoitus ja dokumentointi - projektin vetovastuu ja valvonta Avoin Kuitu, Telian kumppanuussopimuksen mukaan Verkko rakennetaan osuuskunnan omistaman vesijohtoverkon linjan reunaa pitkin pääosin Tien alitukset pyritään myös tekemään samaan kohtaan missä vesijohto alittaa tien. Verkkosuunnittelussa esitetään mm. lähtöpiste, runkoverkko ja sen jatkos- ja haaroituskotelot sekä suurimmalta osaltaan myös tilaajaliittymän verkot ja kulkureitit. Tilaajalaitteet toimittaa kumppanuusverkon teleoperaattori Tehdään omana talkootyönä, käytettävissä tietotekniikkainsinööri sekä kokenut, monenlaiseen rakentamiseen osallistunut teknikko sekä nuori monialayrittäjä. Haetaan sopimukset osin liittyjiltä sekä muilta maanomistajilta alueella Haetaan tienalitusluvat paikallisislta yksityisteiltä sekä yleisiltä teiltä ELY-keskukselta Olevien putkistojen ja kaapeleiden paikkatiedot haetaan paikallisen paikkatietopalvelu-yrityksen kautta Yleisten teiden osalle tulevien töiden katselmus pyydetään asianomiselta taholta (Ely-keskus) tai heidän valtuuttamalta valvojalta. Muu valvonta hoidetaan omana työnä. Auraus ja kaivuutyöt ostetaan kilpailutuksen jälkeen .

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112106

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

01.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt