Hanke
Kehittämishanke - 266980

Vaaroilta vesille (Vave) -hanke

Kainuun Liikunta ry

- 30.10.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kainuun Liikunta ry:n toteuttamana Vaaroilta vesille -hankkeen tavoitteena on edistää Oulujärvi Leaderin alueella tapahtuvaa melonta- ja pyöräilyharrastusta sekä melontaan ja gravel-pyöräilyyn liittyvää matkailua. Hankkeessa tuotteistetaan uusia melonta- ja gravel-pyöräilyreittejä sekä luodaan valmiita pidemmälle vietyjä retkipaketteja erityisesti melontaan liittyen. Hankkeessa luodaan pohjaa melontaan liittyvälle tulevaisuuden yritystoiminnalle sekä parannetaan jo olemassa olevien yritysten edellytyksiä hyödyntää melontaa ja gravel-pyöräilyä omassa yritystoiminnassaan. Yleistä melontaharrastusta ja gravel -pyöräilyä edistetään lisäämällä tietoisuutta olosuhteista ja välinevuokraajista sekä järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia. Erityisesti melonnan kohdalla edistetään vastuullista retkeily- ja matkailukulttuuria sekä hyödynnetään kiertotalouden periaatteita mm. mahdollistamalla yksityisille henkilöille entistä paremmat mahdollisuudet vuokrata omaa melontavälineistöä. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan investointitarpeita sekä melontaharrastuksen/-matkailun ja gravel-pyöräilyn edistämiseksi myös hankkeen jälkeen. Hanke toteutetaan koko Oulujärvi Leaderin alueella ajalla 1.1.2024-31.8.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266980

Loppumispäivämäärä

30.10.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt