Hanke
Investointihanke - 272713

Vahvistetaan yli 100 yhdistyksen toiminnan esteettömyyttä ja edellytyksiä kalusteisiin investoimalla

Kumppanuustalo Nuotta ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kumppanuustalo Nuotassa toimii 114 yhdistystä, joilla on hyvin aktiivista toimintaa tiloissa. Kumppanuustalo Nuottaa hallinnoi Kumppanuustalo Nuotta ry, joka toimii hankkeen toteutta-jana. Kumppanuustalo Nuotassa eri ole tällä hetkellä asianmukaisia pöytäkalusteita. Tarve on 100 esteettömälle ja pinottavalle pöydälle. Hankinnan tavoitteena on, että esteettömät, ehjät ja riittävät pöytäkalusteet auttaisivat yli 100 yhdistystä toteuttamaan toimintojaan esteettömästi ja monipuolisemmin. Hankinnan tuloksena yhdistyksillä olisi valmiudet tarjota toimintojaan useimmille ihmisille, kun paikkoja olisi riittävästi ja tiloja voisi hyödyntää vielä enemmän esi-merkiksi monipuolisempaan virkistystoimintaa, kun pöytiä olisi helpompi yhdistää erilaisiin ko-konaisuuksiin. Kumppanuustalo Nuotan tiloja voi käyttää vastikkeetta koillismaalaiset yhdistyk-set, jotka toimivat Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueella. Hankkeen hyödynsaajana on siis 114 yhdistystä ja yhdistysten tuhannet jäsenet. Jos avustuspäätös on myönteinen, hankinta tehdään mahdollisimman pian vuoden 2024 kevään aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272713

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt