Hanke
Kehittämishanke - 18466

Vahvistuva Vihtijärvi

Vihtijärven Kyläyhdistys ry

31.03.2016 - 22.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke on luonnollista jatkumoa kylässä tehdylle pitkäjänteiselle kehitystyölle.Tavoitteena on edistää kylän elinvoimaisuutta vaikuttamalla positiivisesti lähiympäristöön, palveluiden saavutettavuuteen, alueen asukkaiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä asukasmäärän kasvuun. Hankkeessa keskitytään paikallisten palvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä luontoympäristömme käytettävyyden parantamiseen ja luontoarvojen ymmärtämisen lisäämiseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa seuraavat tulokset: - Vihtijärven päivitetty kyläsuunnitelma 2017-2022 - Vihtijärven turvallisuussuunnitelma - Suunnitelma luontoreittien toteuttamiseksi - Vihtijärven luontokohteet-tietopankki Pääkohderyhmänä ovat kaikki Vihtijärven kylän vakinaiset (noin 530 hlöä) sekä vapaa-ajan asukkaat. Kesällä vapaa-ajan asukkaat huomioiden kohderyhmän koko nousee noin 1000 henkilöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18466

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

22.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt