Hanke
Kehittämishanke - 257122

Vaikutan Ekona

Loimaan 4H-yhdistys r.y.

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätoteuttajana on Loimaan 4H-yhdistys ja hankekumppanina toimii Härkätien 4H-Yhdistys. Hankkeen tavoitteet: * perehdytään uuteen jätelakiin ja mitä se tarkoittaa käytännön toimien suhteen. * Pohditaan kulutusvalintoja ja tapoja hillitä kulutusta. * Pyritään tekemään lajittelusta ja kierrättämisestä osa arkirutiinia. * Pyritään lisäämään ymmärrystä ja positiivista asennetta ympäristönäkökulmia kohtaan. Hankkeen toimenpiteet: * Lapsia ja nuoria valmennetaan hankkeen teemoihin ja he vievät viestiä eteenpäin omalle lähipiirilleen ja erilaisissa tapahtumissa, leireillä ja kouluilla. * Kaikille avoimia perhetapahtumia; pajapäiviä, tuotteita omaan käyttöön; luonnonkosmetiikkaa, pesuaineita, kierrätyspajoja. * Järjestetään kompostointineuvontaa. * Vieraillaan jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Odotetut tulokset / hyödynsaajat: 1865 henkilöä osallistuu erilaisiin neuvontatilaisuuksiin / ekopajoihin / vierailuihin, joista alle 30 vuotiaita 70 %. Pääkohderyhmänä lapset, nuoret ja perheet. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024- 31.12.2025. Toteutusalueita ovat Loimaa, Koski Tl, Marttila, Pöytyä ja Aura.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

257122

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt