Hanke
Kehittämishanke - 263063

Vaikuttavat Nuoret

Leader Kärki ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteina on lisätä Imatran seutukunnan nuorten tietoisuutta eri vaikuttamismahdollisuuksista omalla alueellaan, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa osallistetaan nuorten lisäksi alueen muita toimijoita mm. kuntien nuorisotoimia, yhdistyksiä, järjestöjä ja muita sidosryhmiä, jotka haluavat osallistua nuorten vaikuttamistoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa hyödynnetään Nuorten Suomi ry:n kehittämää Vaikuta!-teemapäivää, joka on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamiseen. Teemapäivän tarkoituksena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Nuorille tiedotetaan hankkeessa EU:n tarjoamista kansainvälisistä vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista. Näitä on mm. Erasmus+ ohjelma, jonka painopisteinä on digitaalisuus, kestävä kehitys, osallisuus, hyvinvointi, uudistuva työelämä, kansainvälisyys ja aktiivinen kansalaisuus. Hankkeessa tutustutaan Erasmus+ ohjelman aktiivisen kansalaisuuden edistämistoimenpiteisiin ja vieraillaan nuorisovaihdoin EU-maissa tutustuen vaikuttamistoimintaan kansainvälisesti. Hankkeessa kehitetään Nuoriso-Leader toimintaa alueellisesti Imatran seutukunnalla, maakunnallisesti Etelä-Karjalassa sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti osallistumalla erilaisiin Nuoriso-Leader verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hankkeessa halutaan herätellä nuoria ajattelemaan miten vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Hankkeessa nuorille järjestetään luontoretkiä. Retkille suunnitellaan ilmastonmuutoksen käsittelyyn ja siihen vaikuttamiseen liittyviä työpajoja, joissa on mukana alueellisia toimijoita, joiden tavoitteena on vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

263063

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt