Hanke
Kehittämishanke - 15364

Vaikuttavuutta Leader-toimintaan – Leaderin lisäarvo ja sen mittaaminen

Vaasan Yliopisto

01.11.2015 - 15.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa todistusaineistoa siitä, mitä lisäarvoa Leader-toimintatavan soveltaminen maaseudun kehittämistyössä tuottaa. Samalla hankkeessa kehitetään Leader-toiminnan tuottamaa lisäarvoa mittaavia ja todentavia välineitä. Hankkeen ensimmäinen osio perustuu yksilö- ja kohderyhmähaastatteluihin. Niillä selvitetään hankkeiden toteuttajien ja Leaderin kanssa tekemisissä olevien toimijoiden käsitykset siitä, miten Leader-lähestymistapa tuottaa lisäarvoa soveltamiensa periaatteiden kautta. Haastateltavaksi otetaan toimintaryhmien hallituksen edustajia, henkilökuntaa, hanketoimijoita, alueellisia päättäjiä, ELY-keskusten maaseutuosastojen virkamiehiä sekä joitakin valtakunnallisesta maaseutupolitiikasta vastaavia/tietäviä. Hankkeen toisessa osiossa tarkastellaan valittujen, monipuolisen joukon kattavien erityyppisten hankkeiden vaikutusketjuja. Hankkeiden vaikutuksia arvioidaan myös euroina taloustieteen menetelmiä hyödyntäen. Tuloksena saadaan esitys mittareista ja vaikutusketjuista sekä määrällinen arvio siitä, mikä on Leader-toiminnan arvo suhteessa panostukseen siihen. Haastatteluiden, valittujen Leader-hankkeiden ja niistä tunnistettujen vaikutusketjujen avulla pyritään osoittamaan Leader-toimintatavan rooli ja lisäarvo maaseudun kehittämisessä Suomessa: - Mitä lisäarvoa Leaderille ominaiset toimintatavat tuovat maaseudun kehittämistyön eri vaiheissa? - Olisiko osa hankkeista jäänyt osittain tai kokonaan toteuttamatta ilman Leaderin olemassaoloa? Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää Leader-toimintatavan olemassaolon oikeutuksen ja sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osoittamisessa ja perustelussa. Hankkeen tuloksena tuotetaan Leader-toiminnan kehittämisen tueksi arvioinnin työkaluja, joita myös toimintaryhmät itse voivat hyödyntää, sekä tehdään Leaderin vaikuttavuutta lisääviä kehittämisehdotuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15364

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

15.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt