Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 255135

Vajaasti hyödynnetyn kalan tuotteiden jatkokehityshanke

Hailia Nordic Oy

11.07.2023 - 30.03.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään alihyödynnetyistä kalaraaka-aineista valmistettujen tuotteiden muotoilu- ja palaleikkusprosessia sekä selvitetään alihyödynnettyjen kalojen laajempaa hyödyntämistä elintarviketuotannossa uuden tuotantoteknologian avulla. Hankkeessa rakennetaan myös tuotekehitystila kotimaisista vajaasti hyödynnetyistä kaloista valmistettujen tuotteiden jatkokehityksen nopeuttamiseksi sekä selvitetään tuotteiden hiilijalanjälkeä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

255135

Aloituspäivämäärä

11.07.2023

Loppumispäivämäärä

30.03.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.2 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämisen, laadun, lisäarvon ja jalostamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kauppa, jalostus, laatu ja lisäarvo

Toimenpiteen tarkenne

Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt