Hanke
Kehittämishanke - 41479

Valkealammen kehittämishanke

Alajärven kaupunki

31.07.2017 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Alajärven Lehtimäellä sijaitseva Valkealampi muodostaa yhdessä Ähtärin kaupungin ja Soinin kunnan kanssa Suomenselän alueen, joka poikkeaa muusta Etelä-Pohjanmaasta korkeuserojen, mäkisyyden ja järvisyyden vuoksi. Alajärven Valkealammen aluetta on markkinoitu ¿Etelä-Pohjanmaan lappina¿, monipuolisia mahdollisuuksia tarjoavana ja huomattavia luonnonarvoja omaavana, omaleimaisena ulkoilu- ja virkistysalueena. Valkealampi on tunnettu ja perinteikäs matkailualue, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet nauttia luonnosta ja liikunnasta. Valkealammen alue on yksi Suomenselän alueen virkistyskäyttöä ja matkailua palveleva kärkikohde, jossa on paljon kehittämismahdollisuuksia alueen luonnonolosuhteista johtuen. Lehtimäen Matkailu Oy on tarjonnut majoitus- ja muita matkailualanpalveluja Valkealammella. Matkailualan toiminta on kuitenkin vähitellen hiipunut, ja matkailukäyttöä koordinoiva Lehtimäen Matkailu Oy on ajettu alas v. 2013 aikana. Nyt on ajankohtaista suunnitella Valkealammen alueen käyttö uudestaan

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

41479

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt