Hanke
Kehittämishanke - 69225

Valmista nuoren ideasta

Loimaan 4H-yhdistys r.y.

31.08.2018 - 16.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Valmista nuoren ideasta -kehittämishankkeen tarkoituksena on saada 13-28 ¿vuotiaat nuoret aktivoitumaan ja tuottamaan erityisesti itselleen, mutta samalla myös muille mielekästä toimintaa. Toimenpiteinä ovat nuorten erilaiset tapahtumatuottamista tukevat valmennukset ja nuorten itsensä järjestämät tapahtumat. Hankkeen aikana nuorten ryhmä oppii tapahtuman tuottamista sekä suunnittelee ja toteuttaa itse tapahtuman. Yksilön oppimisprosessi on tärkeässä roolissa ja nuoren oman osaamisen kehittäminen, itsensä johtaminen ja tiimityöskentelytaidot korostuvat. Valmennus koostuu yhteisistä valmennusryhmän tapaamispäivistä sekä tiimeinä toteutettavasta tapahtumasta. Hanke ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja vahvistaa suvaitsevaisuutta. Valmennuksen tuloksena nuorten rohkeus kokeilla ja tehdä kasvaa. Nuorten luottamus omiin ja toisten kykyihin lisääntyy ja he saavat tärkeää kokemusta tulevaisuuden työelämään. Toiminta-aluetta saadaan hankkeen myötä elävämmäksi uusien, nuorten mielekkäiksi kokemien tapahtumien muodossa heidän itsensä tuottamina. Tavoitteena on, että 60 nuorta osallistuu erilaisiin valmennuksiin. Tapahtumia tuotetaan 3-10 nuorten toimesta. Tapahtumien määrä riippuu niiden laajuudesta. 500 nuorta osallistuu nuorten tuottamiin tapahtumiin sekä 200 kuvaa tai videota julkaistaan hankkeen aikana verkon kuvaviestinpalveluissa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 - 29.2.2020. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta, hakijana on Loimaan 4H-yhdistys ja hankekumppanina Härkätien 4H-yhdistys.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

69225

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

16.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt