Hanke
Valmisteluraha - 256779

Valmisteluhanke Viitasaari

Viitasaaren kaupunki

- 02.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmisteluhankkeessa Viitasaaren kaupunki käy neuvotteluja potentiaalisten kumppaneiden kanssa ja kirjoittaa hankesuunnitelman Älykkäät kylät -hankehakuun. Valmistelurahalla mahdollistetaan hankkeen huolellinen valmistelu, mikä varmistaa hankkeen laadun ja toteutuskelpoisuuden sekä kumppaneiden sitoutuminen hankkeeseen. Hankehakemus jätetään Hyrrään 15.9.2023 mennessä. Hankekumppanuusneuvotteluja käydään ainakin Viitasaaren kaupungin, Viitasaaren kaupungin omistaman kehittämisyhtiö Witaksen, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (Poke) ja Keski-Suomen hyvinvointialueen välillä. Valmistelurahalla tehtävän työn tuloksena on laadukas hankesuunnitelma Älykkäät kylät -hankehakuun sekä aiesopimukset kumppaneiden kanssa. Viitasaaren kaupunki hallinnoi valmisteluhanketta, mutta valmisteltava hanke suunnitellaan Kehittämisyhtiö Witaksen hallinnoitavaksi. Valmisteluhanke toteutetaan 4.8.2023-31.10.2023 välisenä aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256779

Loppumispäivämäärä

02.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Älykäs kylä -valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt