Hanke
Valmisteluraha - 293916

Valmisteluraha – Selvitys matkailuyritysten yritysryhmän perustamisesta

Kolarin kunta

- 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kolarin kunta hakee valmistelurahaa Ylläksen matkailuyritysten yritysryhmähankkeen valmisteluun. Hankkeen on määrä valmistua kesän 2025 loppuun mennessä. Tarve valmistelulle on tullut alueen matkailualan yrityksiltä, jotka haluavat reagoida Tunturi-Lapille avautuvaan aivan uuteen ympärivuotisen matkailun mahdollisuuteen, vastata tuotteillaan paremmin uusien matkailijaryhmien vaatimuksiin ja olla osaltaan edistämässä Tunturi-Lapin kehittymistä kestävän matkailun edelläkävijäksi. Valmistelurahan tavoitteena on sitouttaa ja muodostaa ryhmä ympärivuotisesta matkailusta ja matkailutuotteiden kehittämisestä motivoituneita yrityksiä. Tavoitteena on valmistella yritysryhmähanke, jossa suunnitellaan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet ympärivuotisten tuotteiden kehittämiseen, tuotetestaukseen ja koemarkkinointiin Ylläksen alueella 4–9 yrityksen kanssa vuosien 2025–2026 aikana. Varsinaisessa yritysryhmähankkeessa koeponnistetaan tuote- ja palveluketju sekä koemarkkinointi. Valmisteluhankkeen tuloksena syntyy selvitys siitä, onko yritysryhmähankkeelle onnistumisen edellytyksiä ja ovatko edellytykset kehittämishankkeen kokoisia. Mikäli edellytyksiä on, niin yrittäjäryppään kanssa työstetään kehittämishankkeen suunnitelma, jonka yhtenä osana solmitaan sopimus yritysryhmähankkeen toteutuksesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

293916

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt