Hanke
Valmisteluraha - 269014

Valmistelurahahakemus koskien pk-yritysten vastuullisuuteen liittyvää yritysryhmähankehakemusta

Osuuskunta Viexpo

- 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmistelurahahankkeen tavoitteena on koota ja valmistella yritysryhmähanke, jossa edistetään pk-yritysten vientiä ja kilpailukykyä vihreän siirtymän ja vastuullisuustyön kautta. Yritysryhmähankkeen tavoitteena on, että alueemme yritykset saavat uusinta tietoa ja uutta osaamista sekä konkreettisia työkaluja siihen, miten ne voivat kehittää omaa yritystään ja liiketoimintaansa vastaamaan sekä lainsäädännön että asiakkaiden ja kuluttajien asettamiin tiukentuviin vaatimuksiin ja olemaan kilpailukykyisiä kansainvälisesti myös tulevaisuudessa. Vastuullisuusraportointivelvollisuus koskee ensi vaiheessa isompia yrityksiä, mutta vaatimukset ulottuvat sen myötä myös yritysten alihankintaketjuihin. OP-ryhmän suuryritystutkimukseen (2023) vastanneista yrityksistä 82 % on sitä mieltä, että heillä on painetta tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia vastuullisuusraportoinnista johtuen. Tärkeässä roolissa suunniteltavassa yritysryhmähankkeessa on myös vertaisoppiminen ja -sparraus, sekä osallistuvien yritysten kesken että pohjoismaisella tasolla. Valmisteluhankkeen aikana keskustellaan alueella toimivien yritysten kanssa tarvittavista toimenpiteistä ja tavoitteista suunniteltavan yritysryhmähankkeen osalta. Näiden keskustelujen perusteella lähdetään suunnittelemaan tulevan hankkeen toimenpiteitä, budjettia ja toteutusaikaa. Valmisteluhankkeen aikana pyritään löytämään Pohjanmaan maakunnista ne yritykset, joilla on kiinnostus, resurssit ja tahto lähteä yhdessä yritysryhmän kanssa kehittämään oman yrityksen tuotteita, prosesseja ja tuotantoa vastuullisemmaksi. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Pohjanmaan yritykset. Valmisteluhanke toteutetaan 30.4.2024 mennessä. Valmisteluhankkeen tavoitteena on käynnistää vastuullisuuteen keskittyvä yritysryhmähanke, jonka tavoitteena on viime kädessä yritysten liikevaihdon kasvattaminen, yritysten välisen yhteistyön lisääminen, viennin käynnistäminen tai kasvattaminen uudelle kohderyhmälle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269014

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt