Hanke
Kehittämishanke - 267222

Valokuitua Viitasaarelle!

Karelnet Oy

- 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valokuitua Viitasaarelle! -hankkeen tavoitteena on kuntalaisten, yritysten ja myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden selvittäminen Viitasaaren kaupungin alueella. Kattava kiinteä tietoliikenneverkko on tulevaisuudessa välttämätön osa alueen infrastruktuuria. Hankkeessa selvitetään kattavan valokuituverkon rakentamisen kustannus hankealueelle sekä varaudutaan hakemaan tukea valokuituverkon rakentamiselle. Suurin osa Viitasaaren kaupungin alueesta ilman kiinteää valokuituverkkoa. Maaseuturahaston kautta voi olla mahdollisuus myöntää tukea valokuituverkon rakennuttamiseen Viitasaaren alueella. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että kuntalaisille on jaettava tietoutta valokuituverkon hyödyntämisestä ja verkon toteuttamiseen on valmisteltava kannattava malli.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

267222

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt