Hanke
Kehittämishanke - 169583

Valokuituverkkoselvitys

Orimattilan kaupunki

02.06.2021 - 17.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen aikana laaditaan valokuituverkkoselvitys koko Orimattilan alueelta. Digitaaliset palvelut yleistyvät sekä julkisissa että kaupallisissa palveluissa. Yritysten ja kotitalouksien vaatimukset verkkoyhteyden kapasiteettia ja digipalveluita kohtaan ovat kasvaneet nopeasti. Digitaalinen saavutettavuus on osa peruspalvelua niin kaupunkien keskusta-alueilla kuin harvaan asutuilla alueilla ja siksi kuituinfra sekä digiosaaminen tukevat ja ylläpitävät alueiden kilpailukykyä. Korona-aika on lisännyt etätöiden tekoa. Valokuidun etuina on nopeuden lisäksi yhteyden tasalaatuisuus ja luotettavuus. Kiinteiden yhteyksien tarve lisääntyy koko ajan, koska netinkäyttö moninkertaistuu lähivuosina: Viihdepalvelut, turvapalvelut, etätyöskentely ja -opiskelu sekä hoiva- ja terveyspalvelut lisääntyvät ja yleistyvät verkon kautta. Hoivapalveluissa toimiva kuvayhteys on tärkeä ja muutenkin videoasiointi lisääntyy. Esiselvityksen vaiheet ovat: - Alueanalyysi: markkina-analyysi kaupungin tietoliikennesaatavuuksista. - Toteuttamisvaihtoehtojen määrittely - Verkon reitti- ja kapasiteettisuunnitelma - Verkon kannattavuuslaskelma - Operointi- ja hallinnointisuunnitelma

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

169583

Aloituspäivämäärä

02.06.2021

Loppumispäivämäärä

17.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt