Hanke
Investointihanke - 291262

Valopöydän hankkiminen nuorten maksuttomiin työpajoihin

Pärnä Company -kulttuuriyhdistys ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on hankkia valo-ohjain Pärnä Companyn maksuttomiin, matalan kynnyksen nuorten kulttuuripajoihin. Hankkimamme valopöytä on merkiltään ja malliltaan ChamSys MagicQ Compact Connect, joka on edullinen mutta tarkoituksenmukainen. Lisäksi hankkeessa hankitaan valopöydälle turvallinen säilytys- ja kuljetuskotelo.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

291262

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt