Hanke
Kehittämishanke - 8200

Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Luonnonvarakeskus

18.06.2015 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Green Care Koordinaatiohankkeen asiasisällöllistä työtä ovat sellaiset kysymykset, joihin ratkaisut on haettava kansallisella tasolla, kuten Green Care -toimintatavan laatu- ja brändityö. Hankkeen tehtäviin kuuluu Green Care -käsitteen sisällön vahvistaminen ja olemassa olevien laatutyökalujen sisällön tarkistus. Koordinaatiohankkeella on monikerroksinen tunnettuuden ja tiedon lisäämisen viestinnällinen tehtävä. Hanke tuottaa yhteisiä esittelymateriaaleja eri kohderyhmille sekä toimii aktiivisena alan tiedottajana koko hankkeen ajan hyödyntäen monipuolisesti erilaisia kanavia. Koordinaatiohanke kokoaa ja jäsentelee alan yhteisen tietovarannon ja ylläpitää sitä koko hankkeen ajan. Tämä tapahtuu kehittämällä olemassa olevia Green Care Finland ry:n sähköisiä sivuja Green Care -portaaliksi siten, että eri kohderyhmät löytävät sieltä mahdollisimman vaivattomasti etsimänsä tiedon. Koordinaatiohanke kokoaa ja ylläpitää eri alueiden Green Care -toimijoitten ja -hankkeitten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä sopii näiden välisestä työnjaosta. Siten koordinaation avulla voidaan välttää päällekkäisyyksiä, kun hanketoimijat tulevat tietoiseksi käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden sisällöistä. Ei alueiden toimijoiden välinen keskustelu, vertaistuki, osaamisen ja kokeiltujen toimintamallien jakaminen tukevat koko alan tavoitteiden toteutumista. Toimijoiden yhteistyötä lisäämällä ja kehittämistyön päällekkäisyyksiä poistamalla tehostetaan koko maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden toteuttamista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8200

Aloituspäivämäärä

18.06.2015

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Valtakunnallinen koordinaatiohanke

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt