Hanke
Kehittämishanke - 14045

Valtaojat kuntoon

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

31.10.2015 - 16.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Valtaojat kuntoon -hanke on luonteeltaan tiedonvälityshanke. Kohderyhmänä ovat uinuvien ojitusyhteisöjen jäsenet, valtaojien perkauksia tekevät urakoitsijat sekä suunnittelijat. Vuonna 1997 valtio lopetti rahoittamiensa peruskuivatusuomien (valtaojien) kuntotarkastukset, joten sen jälkeen niin kunto on alkanut tasaisesti heiketä. Ojien kunnosta vastaa ojitusyhteisöt. Hankkeen tavoitteena on saada uinuvat ojitusyhteisöt herättyä toimintaan välittämällä tietoa ojitusyhteisön aktivoinnista ja toimivan peruskuivatuksen hyödyistä. Tavoitteena on myös, että hankkeen aikana liikkeelle lähtenyt aktivoituminen ja sitä seuraava ojien kunnostustoiminta jatkuisi myös hankkeen jälkeen. Aktivointi hoidetaan aiheeseen liittyvillä tiedotustilaisuuksilla ja retkipäivillä, jotka yhdessä konkretisoivat aktivoitumisesta seuraavan kunnostustoiminnan hyödyt ja mahdolliset kompastuskivet. Hankkeen toiminta alkaa 1.11.2015 ja päättyy 31.12.2016. Hankkeen toteuttaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14045

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

16.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt