Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 263250

Valvonnan tietojärjestelmät, koordinointi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

01.10.2023 - 31.12.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Sähköisten tietojärjestelmien kehittäminen toimijoiden ja viranomaisten käyttöön. Hanke tehostaa ja automatisoi tietojen analysointia ja riskienhallintaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

263250

Aloituspäivämäärä

01.10.2023

Loppumispäivämäärä

31.12.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.4 Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Toimenpiteen tarkenne

Valvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt