Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 81198

Vammalan teatteritalon katon ja julkisivun kunnostaminen

Vammalan Teatteri ry

14.10.2019 - 29.05.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kunnostetaan Vammalan teatterirakennuksen katto ja julkisivu osoitteessa Raivionkatu 17, Sastamala. Viime vuosina yhdistys on toteuttanut koko illan näytelmiä ja isännöinyt vierailevia esiintyjiä noin 3000 ¿ 4000 hengen vuotuisille yleisöille. Lisäksi rakennuksessa on muuta yhteisöllistä toimintaa, esim. juhlia ja kokouksia. Hankkeen hakijana toimii tiloissa vuokralaisena oleva Vammalan Teatteri ry. Yhdistyksen tavoitteena on edistää teatteriharrastusta paikkakunnalla. Huonokuntoinen katto on alkanut haitata teatterin toimintaa. Näyttämön elektroniikka ja pukuvarastot ovat vaarassa katon vuotamisen johdosta. Myös rakennuksen turvallisuus paranee katon lumiesteiden asennuksen myötä. Julkisivukunnostus tekee teatterista houkuttelevamman myös yleisökokemuksen näkökulmasta. Korjataan 400-neliöisen Museoviraston suojeleman rakennuksen katto ja julkisivu sekä turvataan näin teatteritoiminnan ympärivuotinen jatkuminen Sastamalassa. Sastamalassa ei ole muita ympärivuotisia teatterin tuottajia. Kattourakka kilpailutetaan ja valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin toimittaja. Julkisivun kunnostustyöt toteutetaan talkootyönä. Tuetaan maaseutukulttuuria ja paikallista kulttuurituotantoa. Toiminta-alue, kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Sastamala ympäristökuntineen. Teatteritoimintaa on harjoitettu rakennuksessa vuodesta 2009 yhtäjaksoisesti ja myös aikaisemmin yhdistyksen 60-vuotisen historian aikana. Rakennus on 110 vuotta vanha ja talossa on ollut teatteritoimintaa myös ennen yhdistyksen perustamista. Investointi antaa hyvät mahdollisuudet jatkaa toimintaa seuraavat sata vuotta. Yhdistyksellä on aktiivisia tiedottamiskanavia: Verkkosivut, FB-sivut, Instagram, sähköpostilistat joilla hankkeen etenemisestä kerrotaan. Kustannusmalliksi valitaan toteutus kuittien perusteella. Kustannusarvio 62 799,00€ (tarkempi erittely liitteissä). Rahoitussuunnitelma: haetaan julkista rahoitusta 50% ja omarahoitusosuudesta noin puolet rahana ja puolet talkootyönä

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

81198

Aloituspäivämäärä

14.10.2019

Loppumispäivämäärä

29.05.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt