Hanke
Kehittämishanke - 15164

Vanhassa vara parempi

Kuusamon kaupunki

04.01.2016 - 31.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kuusamon väestön muuttuessa yhä vanhusvoittoisemmaksi ikäihmisten hyvinvoinnista ja aktiivisuudesta tulee entistä tärkeämpää koko alueen elinvoimaisuuden säilymiseksi myös tulevaisuudessa. Siksi ikäihmisten hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistäminen on meidän kaikkien kuusamolaisten yhteinen asia. On koko yhteisön etu, että ikäihmisten määrän kasvuun varaudutaan jo nyt, ja luodaan sellainen toimintamalli, joka aktivoi ikäihmisiä ja samalla vireyttää alueen yrityksiä, kolmannen sektorin organisaatioita ja tavallisia kuusamolaisia. "Vanhassa vara parempi" -hankkeessa luodaan tämä uraauurtava, yhteistoiminnallinen toimintamalli - ja mikä tärkeintä, se tuo kaikkien kuusamolaisten tietoisuuteen ikäihmisissä piilevän potentiaalin ja suuren voimavaran koko alueemme ja yhteisömme vireydelle ja elinvoimaisuudelle. Hanketta rahoitetaan EU:n maaseuturahaston tukemasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15164

Aloituspäivämäärä

04.01.2016

Loppumispäivämäärä

31.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt