Hanke
Kehittämishanke - 266528

Vapaa Virtaankoski II

Sysmän Tainionvirta Oy

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vapaa Virtaankoski II -hanke tähtää käynnissä olevan kosken ennallistamishankkeen loppuunsaattamiseen ja siitä tiedottamiseen Virtaan kylän ja Sysmän asukkaille sekä laajemmin Päijänteen alueelle. Vastaavan ennallistamishankkeen hyödyt aluetaloudelle ja paikallisyhteisöille ovat jo nähtävillä Rautjärven Hiitolanjoella, jossa kolme patoa on purettu. Näitä kokemuksia hyödynnetään myös Virtaankoskella. Hanke mahdollistaa lisäksi Virtaan alueen virkistys- ja matkailukäytön laajentaminen tulevaisuudessa. Hanke jatkaa Vapaa Virtaankoski -hankkeessa toteutettuja pajatyöskentelyjä sekä tiedon välittämistä. Hanke toimii ensisijaisesti tiedonvälittäjänä sekä osallistajana eri toimijoiden välillä mahdollistaen myös investointihankkeen hakemisen alueen virkistys-ja matkailuinfrastruktuurin toteuttamiseksi. Toiminta-aika on yksi vuosi (2024). Ostopalveluina tehdään suunnittelu investointihankkeen toteuttamista varten: voimalaitosrakennuksen ikkunoiden korjauskartoitus ja LVI-kartoitus, vesiurheilusuunnitelma (koskimelonta) matkailun edistämiseksi sekä alueen virkistystoimintojen sijoittelu ja LVIS-suunnittelu alueen ja sen rakennusten liittämiseksi olemassaolevaan vesi-, jätevesi-ja sähköverkkoon. Hanketta hallinnoi Sysmän Tainionvirta Oy, jonka omistaa Hiitolanjoen Voima Oy, joka on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön tytäryhtiö. Säätiö ja yhtiö ovat toteuttaneet Hiitolanjoen ennallistamisen luonnonvaraisen järvilohikannan turvaamiseksi ja kehittäneet alueen matkailuinfrastruktuuria. Säätiöllä on vankkaa kokemusta luonnon virkistyskäytön kehittämisestä usean vuosikymmenen ajalta. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Sysmän Tainionvirta Oy:n omistamiin kiinteistöihin sekä Virtaankosken ympäristöön. Hankkeesta hyötyvät paikalliset asukkaat, yrittäjät, Sysmä ja muut Tainionvirran kunnat sekä Päijät-Häme ja kaikki vapaasta koskesta tulevaisuudessa nauttivat ja siellä vierailevat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266528

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt