Hanke
Kehittämishanke - 201349

Varaudutaan taidolla

Keski-Suomen Martat ry

31.05.2022 - 12.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kotitalouksien varautumistaidot erilaisissa poikkeustilanteissa ovat tärkeä osa alueen kokonaisturvallisuutta. Kun maailman tilanne on epävakaa, sähkökatko tulee myrskyn myötä tai koronakaranteeniin joutuu yllättäen, taito varautua joutuu puntariin. Löytyykö kaapeista kotivaraa kolmelle päivälle ja ennen kaikkea: onko meillä riittävästi tietoa ja taitoa kotitalouden varautumiseen. Poikkeuksellisessa arjessa pärjääminen vaatii taitoja. Näihin lyhyempiin häiriötilanteisiin moni meistä on oppinut varautumaan muun muassa kaapeista löytyvällä kuivamuonalla, mutta täyden kotivaran käsite ei ole kaikille tuttu. On myös osattava suunnitella ruokataloutta ja tehdä ruokaa olemassa olevista raaka-aineista myös ilman sähköä. Varautumisessa on kyse sekä pidemmän aikavälin poikkeustilanteisiin valmistautumisesta että henkilökohtaisen elämän muutoksiin varautumisesta. Horisontissa siintää myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat arjen ja elinympäristön muutokset, jotka vaativat uudenlaista toimintaa. Tarvitsemme esimerkiksi myös osaamista tunnistaa ne luonnontuotteet, sienet ja yrtit, jotka kelpaavat ravinnoksi. Hankkeen aikana järjestetään varautumisluentoja, kylätapahtumia sekä toiminnallisia retkiä tai työpajoja. Tapahtumissa ja luennoilla käydään läpi kotitalouksien varautumiseen liittyviä asioita lähinnä kotivaran, elintarvikkeiden säilyvyyden sekä yleiseen varautumiseen ja suojautumisen näkökulmasta. Toiminnassa läpileikkaavana teemana on myös ympäristönäkökulma. Alueen asukkaita ja kesäasukkaita innostetaan omatoimiseen varautumiseen ja kestävämpiin valintoihin omassa arjessaan. Keskeisiä yhteistyötahoja hankkeen toiminnan totuttamisessa ovat alueen yhdistykset mukaan lukien kylä- ja marttayhdistykset. Toiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja vahvistaa toimintaan osallistuvien osaamista häiriötilanteisiin varautumisessa. Tyypillinen arjen häiriötilanne on esimerkiksi sähkökatko, sairastuminen tai laajempi pandemia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

201349

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

12.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt