Hanke
Kehittämishanke - 102184

Varautuen Turvallisuutta (Vartu)

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

31.08.2019 - 20.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä on satoja kyliä, joiden asukasluku on 20 -1200 välillä. Kylät sijoittuvat pääsääntöisesti harvaan asutuille alueille. Turvaa maaseudulle hankkeessa (2015 -2019) on koottu ja koulutettu Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä 54 vapaaehtoista kylän pelastusryhmää. Ryhmäläisiä on yli 500. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen näkökulmasta pelastusryhmän tärkeimpiä tehtäviä ovat tiedustelu ja tilannetietojen välitys, joiden avulla hankitaan informaatiota tapahtuneesta sekä välitetään havaittua tilannetietoa pelastustoimen käyttöön. Kun näitä tehtäviä ei tule usein, on ryhmien toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarpeen monipuolistaa tehtäväkenttää. Tämä tarve on noussut pelastusryhmiltä itseltään. Kylien vapaaehtoiset 54 pelastusryhmää on valmis verkosto. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) on maakunnallinen toimija ml. pelastuslaitos, jossa kylien vapaaehtoisen pelastusryhmätoiminnan laajempi yhteistoiminta asukkaan kotona asumisen tukemisessa nähdään isoksi mahdollisuudeksi. VarTu- hanke kehittää kylien vapaaehtoisen pelastusryhmätoiminnan naapuriaputoimintaa ja omatoimista varautumista kylän eri-ikäisten asukkaiden kotona asumisen ja arjen turvallisuuden tukemisessa sekä julkisen että yksityisen palvelutuotannon (mm. yritykset, yhdistykset) kanssa. Osatavoitteina mallinnetaan Siun soten ja pelastusryhmän naapuriaputoiminta paikalliset piirteet huomioiden tarjoamalla tukea ja apua pelastusryhmäkylissä asuville ja kesäasukkaille, tuetaan ja kehitetään kylien omatoimista varautumista eri toimijoiden kanssa (asukas, kunta, seurakunnat, yrityselämä, järjestöt, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot) sekä sovelletaan yhteis- ja yhteisökehittämisen keinoin vaikuttavuuden mallintamista (ihmisten hyvinvointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen). VarTu- hankkeen kokonaisuudesta vastaa Siun sote yhdessä osatoteuttaja Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

102184

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

20.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt