Hanke
Kehittämishanke - 295363

Varjo – Maatalousyrittäjien varautumishanke

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Varjo - Maatilojen varautuminen -hankkeessa välitetään tietoa, esimerkkejä ja vaihtoehtoja, jotta maatalousyrittäjät voivat varautua, suunnitella ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä riskien pienentämiseksi ja ennakkovarautumiseksi erilaisiin kriisi- ja poikkeustilanteisiin. Hankkeessa edistetään maatilayrityksien varautumista kriittisten tuotantopanosten saatavuusongelmiin ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Maatilayrityksen toiminnan kannalta on välttämätöntä turvata sähkö, vesi, tietoliikenneyhteydet, varaosat, tuotantopanokset, maksuliikenne, energia, varahenkilöjärjestelmä ja muut kriittiset seikat, joiden varassa maatilayrityksissä toimitaan. Hankkeessa jaetaan tietoa varautumisesta maatila-, kylä- ja kuntatasolla. Hankkeen tavoitteena on viestiä siitä, mitä valmius käytännössä tarkoittaa ja mitä yksilön tai organisaatioiden tulee häiriötilanteisiin varautumisessa ja poikkeusoloissa huomioida. Hanketavoitteena on maatalousyrittäjien ja kotitalouksien varautumiskyvyn vahvistaminen häiriötilanteissa. Tiedotus-, valistus- ja viestintätyötä tehdään yhteistyössä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden maaseutuviranomaisten, hyvinvointialueiden palo- ja pelastustoimen, Elyn, MTKn, MKN, HVK sekä muiden varautumiseen liittyvien organisaatioiden kanssa tavoitteena maataloyrittäjien ja maaseudun kotitalouksien toimintakyvystä huolehtiminen erityisesti ruuantuotantoon ja ruokahuoltoon liittyvissä poikkeusoloissa. Hanke järjestää avoimia infotilaisuuksia yksin ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lisäksi järjestetään alueellisia teematilaisuuksia, joissa paneudutaan syvällisemmin esim. kyberuhkaan, tulvansuojeluun tai tuotantopanosten markkinoihin, huomioiden sen hetkinen tilanne mahdollisen kriisin tai sen uhkan näkökulmasta. Hanke viestii sekä julkaisee aihepiiriin liittyvää tietoa häiriötilanteisiin liittyvistä seikoista nykyaikaisissa viestintäkanavissa. Hanke ei tee viranomais- tai hallintotehtäviin kuuluvaa tiedonvälitystä tai tiedotusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295363

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt