Hanke
Kehittämishanke - 116319

Världsarvskommunikation – Publikengagemang i utveckling

Korsholms kommun

31.03.2020 - 08.06.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet Världsarvskommunikation utvecklar nya metoder och ny praxis för publikarbete i ett världsarv. Kvarkens skärgård är det enda världsnaturarvet i Finland, i och med det är utvecklingsbehovet i samarbete med internationella aktörer stort. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte med professionella internationella organisationer leder till ett nytt förhållningssätt till den lokala österbottniska publikutvecklingen och mer specifikt den publikutveckling som görs inom vårt världsnaturarv och världsarvskommunerna. Målsättningen för planeringsprojektet är att hitta samarbetsparter som är villiga att utveckla och tänka om hur publikarbetet skall se ut i ett världsarv under det kommande decenniet. Tanken är att bygga långvariga samarbetsnoder för ömsesidigt lärande och genuina framsteg. I första delen av utvecklingsprojektet är de framtida samarbetsparterna den primära målgruppen, den slutgiltiga målgruppen för det internationella utvecklingsprojektet definieras under planeringsprojektet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

116319

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

08.06.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt