Hanke
Kehittämishanke - 134400

Varsin hyvät vanhat pelakuut. Tietoa perinnepelargoneista ja keinoja niiden vaalimiseen

Luonnonvarakeskus

30.06.2020 - 05.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vanhoista huonekasveista pelargonit ovat olleet tärkeä osa suomalaista puutarhakulttuuria. Suomeen ensimmäiset tiedossa olevat pelargonit saapuivat Turun akatemian puutarhaan 1700-luvulla ja alkoivat levitä kasvihuonekasvatuksesta ruukkukasveiksi talojen saleihin ensin Turun seudulla, kunnes 1800-luvun alkupuolella ne olivat suosituimpia ruukkukasveja Suomessa. Vuosisata myöhemmin niistä tuli kaikkien kansanosien kotipelargoneita. Pelargonien kasvatus on uudelleen virinnyt viime vuosikymmeninä. Harrastajien, museotoimijoiden ja kauppapuutarhureiden keskuudessa on kiinnostusta erityisesti suomalaisiin perinnepelargonioihin. Virinneen kiinnostuksen vahvistamiseksi tarvitaan käytännön tietoa perinnepelargonien säilymistä edistävästä kasvattamisesta ja niiden historiasta. Luonnonvarakeskuksen tiedonvälityshankkeessa järjestetään Varsin hyvät vanhat pelakuut -tapahtumasarjan Varsin Hyvän toimialueella ja laaditaan perinnepelargonien julkaisu, jossa noin kootaan noin 50 pelargonin perinnelajikkeen alkuperä- ja tuntomerkkitiedot , neuvotaan kuinka voi yrittää tunnistaa vanhan pelakuunsa lajikenimen ja opastetaan mitä perinnepelargonien pitkäjänteinen hoito edellyttää (mukaan lukien kasvinterveys). Hankkeessa hyödynnetään Luonnonvarakeskuksen perinnepelargonien alkuperän geneettistä ja morfologista tunnistusta sekä taimituotannon edellytyksiä selvittävän hankkeen ’Perinnepelargoneista hehkua puutarhaviljelyyn’ (2020–2023) tuloksia. Hanke toteutetaan pilottina Varsin Hyvän toimialueella, mutta tapahtumista ja tuloksista viestitään myös valtakunnallisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

134400

Aloituspäivämäärä

30.06.2020

Loppumispäivämäärä

05.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt